Vypakuj smog z Ostravska!!!

Proč se mám zapojit právě teď?

Dýcháme nejšpinavější vzduch v celé České republice a jeden z netoxičtějších v celé Evropě.

Astma a alergickou rýmu má na Ostravsku dvakrát více dětí než ve zbytku republiky. Častěji trpíme dýchacími a kardiovaskulárními potížemi, máme větší riziko rakoviny plic, nádorů jater, ledvin a další problémy. O hospodářských důsledcích nemluvě.

Na špatnou kvalitu ovzduší na Ostravsku už upozorňuje i Evropská komise a požaduje rychlá a efektivní opatření k nápravě. Pokud Česká republika nepodnikne kroky ke zlepšení kvality ovzduší, hrozí státu žaloba ze strany Evropské komise, která by mohla skončit vysokými sankcemi.

České soudy na počátku tohoto roku uznaly, že stávající stav ovzduší je porušením práva lidí na příznivé prostředí a na ochranu zdraví. Z rozsudku také vyplývá, že by Česká republika měla bezodkladně vydat plány opatření, které tento stav řeší.

Ministerstvo životního prostředí připravuje strategii, kterou má šanci rychle zlepšit životní podmínky lidí a předejít dalším žalobám.

Právníci z Frank Bold a zástupci Čistého nebe se opakovaně snažili svými návrhy a připomínkami, předkládanými zpracovateli i zástupcům ministerstva, přispět k tomu, aby Programy vedly k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon.

Návrh strategie, neboli Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karvi­ná/Frýdek-Místek, však obsahuje opatření, která jsou nedostatečná a v dohledné době nepřinesou zlepšení.

Čisté nebe a Frank Bold se spojili proto, aby dali možnost těm, kterých se to týká, ovlivnit, jaký budeme v příštích pěti letech na Ostravsku dýchat vzduch.