Vypakuj smog z Ostravska!!!

O projektu

Projekt byl připraven organizacemi Frank Bold a Čisté nebe o.p.s.

 

Kontakt pro novináře:

Kristína Šabová
Frank Bold
+420 720 565 672
kristina.sabova@frankbold.org

Markéta Ubíková
Čisté nebe o.p.s.
+420 608 701 869
marketa.ubikova@cistenebe.cz

Ministerstvo životního prostředí má podle zákona o ochraně ovzduší vypracovat pro jednotlivé kraje, včetně aglomerace Ostrava/Karvi­ná/Frýdek-Místek, Program zlepšování kvality ovzduší. Jeho dopadem má podle zákona být snížení emisní zátěže vhodnými opatřeními tak, aby v nejkratším možném čase byly na Ostravsku dodržovány stanovené limity. Program bude přijat formou tzv. opatření obecné povahy. Do procesu jeho přijímání má dotčená veřejnost možnost se zapojit.

Vyjádření v rámci tzv. SEA lze zasílat ministerstvu do 1. 12. 2015.

Programy zlepšování kvality ovzduší pro region Ostrava / Karviná / Frýdek-Místek zásadním způsobem ovlivní rozhodování českých úřadů a přímo či nepřímo dopadnou na všechny občany České republiky. Pokud navíc Ministerstvo životního prostředí nepřijde s účinnými opatřeními, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší, hrozí žaloba Evropské komise, která může pro Českou republiku skončit sankcemi.

Je tedy logickým požadavkem, aby tento dokument prošel důkladným veřejným připomínkováním, obsahoval co nejúčinnější řešení a byl co nejkonkrétnější.

 

Připomínkujte na této stránce