Vypakuj smog z Ostravska!!!

 

Aktuálně 

Podali jsme návrh na zrušení Programu zlepšování kvality ovzduší 

Program, který vydalo Ministerstvo životního prostředí v dubnu 2016, podle našeho názoru neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době. Ministerstvo je program povinno vydat ze zákona. Ten současný však neplní řadu požadavků nutných pro to, aby uspěl.

Čtěte, proč usilujeme o zrušení Programu >>>

 

Starší aktuality

Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko SEA

 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko k návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro aglomeraci Ostrava/Karvi­ná/Frýdek-Místek. Vydáním tohoto dokumentu oficiálně skončil proces vlivu posuzování na životní prostředí (SEA). Vydání Programu zlepšování kvality ovzduší by mělo následovat bezprostředně po vydání stanovisek SEA.
 

Čtěte, co stanovisko obsahuje >>>